Dekket Bord AS Utleveringssted :

Sjøhagen 11, Hillevåg
4016 Stavanger

Telefon:

Arne Hatløy 908 84 354
Jan M. Nilsen 982 09 476

info@dekketbord.no